Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Att söka information

tunnel

Det är viktigt att planera din informationssökning och ha en sökstrategi när du söker efter information. Tänk igenom ditt ämne: vad vill du veta, vilka källor ska du använda, vad ska informationen användas till, hur mycket tid har du till förfogande och hur ska du presentera ditt resultat?

Börja alltid med att lära känna det egna biblioteket och dess resurser. Orientera dig i bibliotekskatalogen och bland allmänna uppslagsverk, specialuppslagsverk, böcker, tidskriftsartiklar och bibliotekets databaser.

Tänk igenom vilka sökord du ska använda. Använd ämnesordsregistret. Pröva med engelska ämnesord om det passar ämnet. Formulera frågeställningen. Det blir mycket lättare för dig att söka information, att ställa samman fakta och att komma fram till slutsatser när du har avgränsat din uppgift och formulerat en frågeställning. Det hjälper dig att klara av uppgiften.

Bestäm vilka sökkällor du behöver. Exempel på sökkällor är uppslagsverk, böcker, artiklar, databaser, webbsidor. Här på bibliotekets webbplats finns många länkar till användbart material. Läs hjälptexterna för att lära dig olika söktekniker för databaser och sökmotorer. Redovisa alltid varifrån du har hämtat ditt material. Brinellskolans lathund för referenser och källförteckning hittar du i Itslearning.

Källkritik
Att vara källkritisk mot information är viktigt. Ställ dig några frågor: Vem är författare till den här sidan? Vad är syftet med informationen? Till vem verkar sidan vända sig? Är informationen aktuell? När gjordes sidan? Jämför gärna några olika texter. Tidskrifter och böcker har en ansvarig utgivare, men på internet kan vem som helst presentera vad som helst. Det är viktigt att du tar aktiv ställning till materialet. En länk till Skolverkets hjälp Kolla källan finns nedan.

Sidansvarig:

Cecilia Thorborg

Senast ändrad:

Scrolla upp