#ickegodkänt

Sexuella trakasserier är #ickegodkänt på NVU

Läs mer

Du behöver inte vara #tystiklassen

Sexuella trakasserier är #ickegodkänt på NVU

Med anledning av uppropen #metoo, #tystiklassen och #ickegodkänt vill vi påminna om att vi på NVU inte tillåter sexuella trakasserier. Alla på skolan ska känna sig trygga att anmäla eventuella trakasserier. NVU har som skola ett stort ansvar och vi hoppas att diskussionen nu kan hjälpa oss att förebygga mot framtida trakasserier i samhället.