Student och skolavslutning 2019

Lördagen den 8 juni springer studenterna ut på balkongen!