Det självklara valet

NVK logotyp
utv
fronter
dds
dexter
teknikcollege
dge

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57

E-post:

registrator@nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5
737 44 Fagersta

CFF & SFI

Kvalificerad språkutbildning i svenska

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Utbildning i svenska för invandrare ska också ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Det innebär att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Du som vill/ska studera på NVU kommer först att möta CFF-Centrum för flerspråkighet där en kartläggning över dina språkkunskaper och övrig utbildningsnivå kartläggs, därefter slussas du vidare till antingen språkintroduktion (för gymnasieelever) eller SFI-Svenska för invandrare.

b

Ylva Ekman

Rektor

CFF och Språkintroduktionen

0223-443 83

  

dwq

Ulla Pietarinen

Rektor

SFI

0223-445 17

 

Scrolla upp