Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Specialpedagoger

Vi är tre specialpedagoger som arbetar på skolan. Specialpedagogerna arbetar för att stödja alla elevers utveckling mot att nå målen. Vi ger stöd till elever, lärare och rektorer som rådgivare i pedagogiska frågor, men även vad gäller skolutveckling och frågor kring skolans totala utbildningsmiljö.

Vi gör kartläggningar av elevers studiesituation, samt gör matematikscreening och pedagogiska läs- och skrivutredningar. Vi arbetar för att alternativa verktyg implementeras som en naturlig del i den pedagogiska vardagen. Vi hjälper också till vid upprättandet av åtgärdsprogram och deltar i överlämningar från grundskolorna till NVU.

EKN

Eva Karlsson

Specialpedagog

 

0223-447 43

 

Helena Ahlgren

Specialpedagog

0223-448 93

Marie Hellqvist

Specialpedagog och lärare i svenska och svenska som andraspråk

LÄRSTUDIO

0223-491 57

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2019-06-03

Scrolla upp