Det självklara valet

NVK logotyp
utv
fronter
dds
dexter
fb
Twitter

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57

E-post:

registrator@nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5
737 44 Fagersta

Gymnasiesärskola

Kunskap, social gemenskap och personlig utveckling i fokus.

GYSÄR

Utformning
Gymnasiesärskolan är fyraårig och innehåller 26 veckors arbetsplats-förlagd praktik där eleven får möjlighet att känna sig för och prova på olika arbeten inför tiden efter gymnasiet.

Mål
Målet med studierna på gymnasiesärskolan är att eleverna skall bli självständiga och skaffa sig kunskaper och erfarenheter som rustar dem för livet.

Omvärldskunskap
Stor vikt läggs vid omvärldskunskap. Vi arbetar med nyheter sedda ur lokalt, nationellt och globalt perspektiv. I förberedelserna inför livet efter skolan gör vi besök på offentliga inrättningar såsom arbetsförmedling, försäkringskassan, ungdomsmottagningen etc . Kontakter man kommer att använda sig av i framtiden efter avslutad skolgång.

Undervisning
Vi bedriver undervisning som genom en god personaltäthet kan individanpassas utifrån elevens egna behov. Genom arbete i mindre grupper får eleven möjligheten att utvecklas mer i sitt lärande.
I undervisningen har alla elever personliga datorer som ett redskap i sitt lärande.

Lokaler
Gymnasiesärskolan har egna personligt inredda hemklassrum. Eleverna kan känna sig trygga och trivas i en skolmiljö de själva kan påverka genom elevrådet.

Samarbete
Vi värdesätter ett nära samarbete med hemmen och är måna om att föra en öppen dialog med elevernas vårdnadshavare. Vidare samarbetar vi med NVU:s medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Habiliteringen vid behov. Genom ett väl utvecklat samarbete med olika näringsidkare i NVU:s medlemskommuner får eleverna en lärosam och givande praktik.

Kontakt

MHN

Margurite Hemming-Eriksson

Samordnare för gymnasiesärskolan

0223-440 18


 

Scrolla upp