Det självklara valet

NVK logotyp
utv
fronter
dds
dexter
teknikcollege
dge

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57

E-post:

registrator@nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5
737 44 Fagersta

Introduktionsprogram

Gymnasieprogrammet för dig som ännu inte nått godkänt betyg i tillräckligt många ämnen.

Introdu

Om en elev inte har hunnit nå ett godkänt betyg i tillräckligt många ämnen för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram när den slutar nian har eleven möjlighet att läsa upp sina betyg på introduktions-programmen: IM. Det finns flera studievägar inom introduktions-programmen som alla har olika studiemål.

Språkintroduktion är en utbildning för nyanlända ungdomar som inte har svenska som modersmål där eleverna främst läser svenska som andraspråk. Denna studieväg syftar till studier på ett nationellt program, på ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning.

Preparandutbildningen riktar sig till dig gått klart grundskolan men inte är behörig i alla ämnen för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram och som snabbt vill få dina betyg godkända för att kunna söka ett gymnasieprogram. Denna studieväg syftar till studier på ett nationellt program.

På Yrkesintroduktion får eleverna möjlighet att läsa kurser från yrkesprogram, blandat med grundskolekurser/gymnasiekurseroch eventuell praktik. Denna studieväg syftar till etablering på arbetsmarknaden eller studier på yrkesprogram.

På IM-intro så finns möjligheten för elever att ha sin egen studieplats och undervisningen sker enskilt eller i mindre grupp. Varje elev får en individuellt anpassad studieplan.

På introduktionsprogrammen skapar lärare och övrig personal en trygg utbildningsmiljö med hög kvalitet för varje elev. Det förutsätter ett nära samarbete mellan elever, olika lärare och övrig personal. Varje elev skall erbjudas en god utbildning där man kan forma studiesituationen med hänsyn taget till de egna förutsättningarna.

Programansvarig introduktionsprogrammet språkintroduktion

Jorunn

Rosie Stark, 0223-447 83

 Brinellskolan, Fagersta

 

 

Programansvarig övriga introduktionsprogram

Jorunn

Magnus Dahlberg, 0223-447 41

 Brinellskolan, Fagersta

 

 

Sidansvarig:

Fredrik Hultberg

Senast ändrad:

2016-05-30

Scrolla upp