Det självklara valet

NVK logotyp
utv
fronter
dds
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57, 0223-447 05
0223-291 81 eller vux@nvu.se

E-post:

registrator@nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Studier utanför hemkommunen

Vänd dig i första hand till din studievägledare för mer information.

Du har rätt att studera på annan ort...

  • ...om programmet inte finns inom NVU eller inom samverkansområdet
  • ...på gymnasieskolor med riksintag
  • ...på fristående gymnasieskolor

Om utbildningen finns inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund – NVU, eller inom det område NVU slutit avtal med (samverkansområdet) måste Du ha särskilda skäl för att kunna söka till annan kommun.

Kommunal gymnasieskola / Inackorderingstillägg
Söker du till en kommunal gymnasieskola utanför den egna kommunen ska du söka ditt inackorderingstillägg hos hemkommunen, i detta fall NVU. Finns möjlighet att pendla, beviljas inte inackorderingstillägg om avståndet mellan hemort och studieort är mindre än 50 kilometer. Då erhåller du ett pendlarkort/busskort från Västmanlands Lokaltrafik.

Utbildningsförbundets skyldighet beträffande inackorderingstillägg avser elever i gymnasieskola till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
OBS! Om du är antagen till en kommunal skola i en annan kommun på så kallat frisök utgår inte något inackorderingstillägg.

Fristående gymnasieskola/Inackorderingstillägg
Söker du till en fristående gymnasieskola så ansöker du om inackorderingstillägg genom CSN (Centrala studiestödsnämnden), men det är inte säkert att du blir beviljad inackorderingstillägg. Om CSN anser att du kan läsa samma program eller nationella inriktning i hemkommunen (eller samverkansområdet) kan du nekas inackorderingstillägg trots att du antas till ett fristående gymnasium och har rätt att studera där.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2016-12-07

Scrolla upp