Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg och är ett av de äldsta i landet. Syftet med förbundet är att under en huvudman erbjuda invånarna i alla tre medlemskommuner ett brett och allsidigt utbud av utbildning, från gymnasieskola till högskola.

Fagersta kommun har sagt upp medlemskapet NVU. Fagersta kommun kommer att ta över NVUs verksamheter 1 juli 2021. NVU som juridisk person upphör vid årsskiftet 2021/2022. Både vuxenutbildning, SFI och gymnasieskola finns kvar även när NVU upphör och kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg kommer att samverka på annat sätt i framtiden.

Brinellskolan

Gymnasieskola med 10 nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion och lärlingsutbildning.

Vuxenutbildning

Vi erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasieal vuxenbutbildning, Lärvux samt SFI.

NPS: Gymnasiesärskola

Nationella program särskolan, som läses under fyra år.
 
Gemensamt för förbundet
Vi vill ha en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet, tillhörighet och upplevelse av personlig utveckling. Vi erbjuder välutbildad behörig personal i ljusa moderna lokaler och en för eleverna och personalen lugn och trivsam miljö. Vi satsar på individuella lösningar så att varje elev kan få den utbildning som han eller hon önskar.

Den pedagogiska verksamheten hos oss ska kännetecknas av pedagogisk mångfald och lärarna i de olika program- och ämnesgrupperna har stor frihet att utifrån styrdokumenten anpassa sättet att undervisa efter elevgruppernas sammansättning och önskemål.

Våra rektorer har det övergripande pedagogiska ansvaret och följer kontinuerligt arbetet i gymnasieprogrammen och vuxenverksamheterna.

Postadress/Besöksadress

Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Fridavägen 5
737 44 FAGERSTA

Växel: 0223-443 00
Org nr: 222000-0927

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

Scrolla upp