Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Covid-19 coronavirus

Här hittar du samlad information om Covid-19 och NVU. Senaste informationen hittar du hos Folkhälsomyndigheten, 1177, Länsstyrelsen och din hemkommun.

Kombination av närundervisning och distansstudier

2020-11-19 Från och med 23 november kombinerar Brinellskolan närundervisning och distansstudier för att öka möjligheterna att hålla avstånd under skoltid. Det är generellt år 1 och 2 som varannan vecka har distansstudier, medan år 3 är på plats varje vecka för att ges bästa förutsättningar för att avsluta sina gymnasiestudier.

Från och med måndagen den 23 november ges gymnasieskolan möjlighet att hålla utbildning på distans för att kunna minska trängsel i skolans lokaler. Med bakgrund av detta gäller från och med nästa vecka (v. 48) och fram till jullovet följande:

Nationella program

 • År 1 och år 2 har distansstudier enligt schemat varannan vecka
  • År 1: Distansstudier v. 49 & v. 51
  • År 2: Distansstudier v. 48 & v. 50
 • År 3 är på plats varje vecka (då de har begränsad tid att avsluta och avklara sina studier)
 • Eventuell APL fortsätter som planerat
 • Individuella val och Moderna språk avgörs av läraren hur de ska genomföras

Introduktionsprogrammen

 • IM har distansstudier enligt schemat varannan vecka
  • IMS: Distansstudier v. 49 & v. 51
  • IMA: Distansstudier v. 48 & v. 50
  • IMY: Distansstudier v. 49 & v. 51

Gymnasiesärskolan

 • NPS är på plats varje vecka

Bryggan

 • Bryggan är på plats varje vecka

Hålla avstånd

Ovanstående kombination av studier på plats och studier hemma minskar elevmängden på skolan med omkring 40 procent per vecka, vilket ger möjligheter att ytterligare sprida ut eleverna på skolan samt undvika trängsel i korridorer och matsal.

Skollunch

Matsalen är fortsatt öppen för alla elever under sin schemalagda matsalstid. Inga matlådor delas ut.

Individuella lösningar möjliga

Utrymme ges för individuella lösningar. Det vill säga det går bra att vid behov ta in eleverna för specifika moment i kurser. Elever som är i behov av särskilt stöd ges fortsatt möjlighet att studera på skolan.

Skolan är inte stängd utan detta görs för att skapa bättre möjligheter att hålla avstånd och ge en säkrare arbetsmiljö för såväl elever som personal.

Om du som elev har frågor får du gärna vända dig till din lärare eller mentor. Beslutet är nytt och det kan finnas funderingar kring detaljer som vi löser på vägen. Det viktiga är att ge möjlighet att hålla avstånd så att alla kan ha en trygg studiemiljö.

Glöm inte de striktare restriktionerna

Observera att Västmanland (liksom Dalarna) är ett av de län med särskilt strikta restriktioner på grund av smittspridningen av covid-19. Det innebär bland annat att du på din fritid inte ska träffa andra än dem i ditt hushåll. Håll dig uppdaterad och följ råd, rekommendationer och restriktioner. Du kan läsa om restriktionerna på Region Västmanland.

Skärpta restriktioner 12 november 2020

Folkhälsomyndigheten den 12 november 2020, beslutat om skärpta restriktioner i bland annat Västmanland. Restriktionerna fram till och med 10 december 2020, med möjlighet till förlängning.

Det är viktigt att fortsätta vara noga med handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma vid förkylningssymptom hos sig själv (eller hos någon i hushållet/familjen).

Det är också viktigt att:

 • Avstå onödiga resor både i regionen och utanför.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis butiker, köpcentrum, bibliotek och gym.
 • Avstå från att delta på möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare).
 • Undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Arrangera därför inte och delta inte i fester eller liknande socialt umgänge.
 • Stanna hemma om någon i hushållet har covid-19. Se information länge ned eller 1177.

Vid sjukdom

Nedanstående är information från Folkhälsomyndigheten 2020-11-12. Vi rekommenderar dig att alltid kontrollera uppdaterad information på Folkhälsomyndighetens hemsida eller med 1177.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att man har covid-19 kan återgång till arbete/skola ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Om du testats negativ för covid-19

Om testet visar att man inte har covid-19 kan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet ske när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på respektive arbetsplats, skola eller för annan verksamhet.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan) behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedöningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

2020-11-23

Scrolla upp