Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Covid-19 coronavirus

Här hittar du samlad information om Covid-19 och NVU. Senaste informationen hittar du hos Folkhälsomyndigheten, 1177, Länsstyrelsen och din hemkommun.

Fortsatta distansstudier för år 1 och 2 på grund av ökad smittspridning hos gymnasieungdomar

2021-02-12 Efter senaste samrådet med smittskydd måste Brinellskolan planera om och som grundregel låta år 1 och 2 fortsätta med distansstudier fram till sportlovet. År 3 fortsätter med närstudier. Statistik visar en ökad smitta bland unga 16-19 år i Fagersta, vilket gör att smittskydd inte rekommenderar Brinellskolan att ta in ännu fler elever till skolan just nu.

Enligt senaste planeringen skulle år 1 och 2 ha närstudier varannan vecka från och med vecka 7. När smittskydd fått statistik för vecka 5 noteras dock att smittspridningen av covid-19 har gått upp gällande just ungdomar 16-19 i år i Fagersta. Med anledning av detta behöver vi planera om och år 1 och 2 måste fortsätta med distansstudier fram till sportlovet vecka 9. Brinellskolan har möten med Smittskydd Västmanland regelbundet och under vecka 9 kommer en ny bedömning utifrån aktuellt läge. Det är så klart beklagligt att behöva planera om på detta sätt. Men vi kan bara rätta oss efter de lokala omständigheterna och göra det bästa av situationen.

Att inte ta in alla elever samtidigt gör det lättare att kunna hålla avstånd till varandra, vilket även fortsättningsvis är väldigt viktigt. En stor klass kan behöva delas upp och lärare får frihet att själva göra detta genom att använda flera klassrum eller ta in halva klassen i taget. Det finns alltså en flexibilitet. Likaså kan elever i samtliga årskurser som ska göra praktiska moment, prov eller behöver stöd i undervisningen tas in för närstudier. Information lämnas via lärplattformen Itslearning.

Nationella program

Vecka 7: År 3 har närstudier och år 1 och 2 distansstudier.

Vecka 8: År 3 har närstudier och år 1 och 2 distansstudier.

Vecka 9: SPORTLOV. Möte med Smittskydd Västmanland och ny bedömning inför vecka 10.

År 3 är på plats varje vecka eftersom de har begränsad tid att avsluta och avklara sina studier.

Eventuell APL fortsätter som planerat.

Individuella val och Moderna språk avgörs av läraren hur de ska genomföras.

Introduktionsprogrammen

Alla IM-programmen har distansstudier enligt schemat. Detta gäller varje vecka och är alltså ändring från tidigare.

Gymnasiesärskolan

NPS är på plats varje vecka och information om vilka dagar bestämmer programmet (och informerar eleverna).

Bryggan

Bryggan är på plats varje vecka.

Hålla avstånd

Ovanstående kombination av studier på plats och studier hemma minskar elevmängden på skolan, vilket ger möjligheter att ytterligare sprida ut eleverna på skolan samt undvika trängsel i korridorer och matsal.

Skollunch

Matsalen är fortsatt öppen för alla elever under sin schemalagda matsalstid. Inga matlådor delas ut.

Individuella lösningar möjliga

Utrymme ges för individuella lösningar. Det vill säga det går bra att vid behov ta in eleverna för specifika moment i kurser. Elever som är i behov av särskilt stöd ges fortsatt möjlighet att studera på skolan.

Skolan är inte stängd utan detta görs för att skapa bättre möjligheter att hålla avstånd och ge en säkrare arbetsmiljö för såväl elever som personal.

Du som har covid-19 och du som träffat smittad person

2020-12-02. Information till dig med bekräftad covid-19 Innehållet nedan gäller Västmanland. När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma i 7 dagar för att inte smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen. Här ser du hur du ska göra.

Hur länge är jag smittsam?

Du är smittsam i minst 7 dagar från att du började få symtom. När det har gått 7 dagar från att du blev sjuk och du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre anses du inte längre smittsam. Detta gäller även om du efter 7 dagar från när du blev sjuk har kvar symtom som rethosta och försämrat smak- och luktsinne.

Under den tidsperiod då du är smittsam ska du följa nedanstående punkter:

 • Gå inte till arbete eller skola
 • Undvik att träffa andra personer än dem du bor med. Försök hålla avstånd till dem du bor med (minst 1 meter, gärna 2 meter). Undantaget är barn som du har föräldraansvar för – barns behov av närhet är viktigare än att hålla avstånd.
 • Var i ett eget rum.
 • Ät inte tillsammans med andra.
 • Om möjligt, dela inte badrum.
 • Följ särskilda hygienrutiner.
 • Var noggrann med att tvätta händerna ofta.
 • Använd egen handduk.
 • Rengör/desinficera ytor, till exempel vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet.
 • Drick inte ur samma dricksglas eller använd samma bestick som någon annan person.
 • Nys/hosta alltid i armvecket eller i näsduk.
 • Handla inte i butiker och res inte med allmänna transportmedel.
 • Informera vårdpersonalen att du är smittad med covid-19 om du söker vård.
 • Ta del av de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen (se smittskyddsblad om covid-19 till patienter).

Smittspårning - detta ska du göra omgående

Alla som har bekräftad covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldiga att medverka i smittspårning. För att minimera smittspridning av covid-19 är det viktigt att alla som kan ha utsatts för smitta blir informerade så snabbt som möjligt.

 1. Tänk igenom vilka personer du har varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam. Du har varit smittsam från och med 24 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd, detta gäller även utomhus. Personer du bor ihop med räknas alltid som nära kontakter. Nära kontakter kan också vara personer som varit på besök hos dig eller som du besökt under den aktuella tiden. Det kan också vara vänner som du umgåtts nära med på andra platser och arbetskamrater som du varit nära, till exempel suttit bredvid. Om du kan ha utsatt andra personer än arbetskamrater för smitta på din arbetsplats (t ex elever, patienter eller kunder) meddela i första hand din chef/arbetsledare och be den personen läsa Utökad smittspårning för covid-19 på skolor, arbetsplatser och inom föreningslivet
 2. Ring, sms:a eller mejla dem du varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta. Se förslag på vad du kan skriva längre ner.
 3. Be dem läsa följande information: Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19
 4. Informera nära kontakter att de bör träffa så få personer som möjligt under 14 dagar från att ni hade kontakt senast. Uppmana nära kontakter att omgående boka tid för att testa sig om de får symtom (även lindriga).
 5. Bekräfta att du genomfört steg 1-4 ovan genom att besvara frågorna i det formulär du hittar i din inkorg när du loggat in på 1177 (Alla övriga tjänster/Inkorg/Ärenden). Om du har lämnat prov inom Region Västmanland och inte kan logga in på kommer Smittspårningsteam covid-19 att kontakta dig.

Förslag på hur du kan skriva när du kontaktar personer som du haft nära kontakt med

Hej! Jag har precis fått reda på att jag har covid-19. Jag kontaktar dig som en del i smittspårningen eftersom vi hade kontakt när jag kan ha varit smittsam utan att jag visste om det. Smittskydd Västmanland ber dig ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Det är viktigt att du träffar så få personer som möjligt under de närmaste 14 dagarna och att du testar dig om du har eller skulle få några symtom.

Ska jag informera min chef/arbetsledare, min skola, lagledare?

Om du på din arbetsplats eller inom annan verksamhet (t ex skola, träning eller annan fritidsverksamhet) träffat personer som du kan ha utsatt för smitta, men som du av olika anledningar inte själv kan eller bör informera, kan du ta hjälp av chef/arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Det är viktigt att alla som kan ha blivit utsatta för smitta blir informerade, men de har ingen rätt att få reda på att det är just du som har covid-19.

Din chef/arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande kan hjälpa till med smittspårningen genom att förmedla information vidare.

Mer information finns: Utökad smittspårning för covid-19 på skolor, arbetsplatser och inom föreningslivet

Om du varit i nära kontakt med någon som har covid-19 behöver du vara extra uppmärksam på dina symtom och träffa så få personer som möjligt. Om någon du bor med har covid-19 är du skyldig att du följa vissa förhållningsregler.

Om du bor eller har delat bostad med någon som har covid-19

Du som bor eller har delat bostad med någon i smittsam fas av covid-19 är skyldig att följa särskilda förhållningsregler.

Förhållningsreglerna gäller tills det har gått 7 dagar från det datum som den du delar/delade bostad med lämnade det prov som påvisade covid-19. Om du fortsätter vara symtomfri och har lämnat ett prov som inte påvisar covid-19, följer du efter 7 dagar råden för övriga nära kontakter. Läs mer nedan, och logga in på 1177.se och aktivera avisering via sms eller mejl så att du kan kontaktas av vården för smittspårning.

 • Oavsett ålder ska du som har delat bostad med en person med påvisad covid-19 i smittsam fas från och med 1 december stanna hemma i 7 dagar från det datum då den som har covid-19 lämnade sitt prov. Det betyder att du inte får gå till ditt arbete, skola eller förskola under den tiden.
 • Du ska så gott du kan undvika att träffa människor utanför det egna hushållet. Du får göra nödvändiga inköp av exempelvis mat och läkemedel så länge du är helt frisk och om du inte har möjlighet till hemleverans eller hjälp av närstående.
 • Du ska meddela din arbetsgivare eller rektor att du kan ha utsatts för smitta.
 • Du ska arbeta eller studera hemifrån. Om du inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om Smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Du behöver ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet. När personen med covid-19 som du har delat bostad med har uppgivit att du är en hushållskontakt utfärdar din familjeläkare intyget. Kontakta din familjeläkare för intyg om smittbärarpenning när du ser att det finns en anteckning i din journal av smittspårningsteam covid-19.
 • Du ska vara noggrann med din handhygien.
 • Du ska boka tid för egenprovtagning (PCR) för covid-19 dag 5 efter att den du har bott med lämnade provet som bekräftade covid-19. Detta betyder att om den du bor med lämnade ett prov som påvisade covid-19 den 1 oktober ska du boka tid för provtagning den 6 oktober (fem dagar senare). Detta gäller alla som bor eller har delat bostad med någon som har covid-19 från förskoleklass och äldre. Förskolebarn ska inte testas för covid-19.
 • Om du fortsätter vara symtomfri och har lämnat ett prov som inte påvisat covid-19, följer du efter 7 dagar råden för övriga nära kontakter (se nedan). Från den dag den person som har covid-19 blir smittfri utsätt du inte längre för smitta, men du måste fortsätta vara uppmärksam på symtom och följa råden nedan under 14 dagar.

Om du har haft nära kontakt med någon som har covid-19, men inte delat bostad med personen

Du behöver vara extra uppmärksam på symtom som kan vara tecken på covid-19. Under 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta bör du träffa så få personer som möjligt. Även om du känner dig frisk innebär detta följande:

 • Du ska i första hand följa nationella och lokala restriktioner.
 • Du bör träffa så få människor som möjligt och vara extra noggrann med att hålla avstånd till dem du träffar (1,5–2 meter).
 • Du kan gå till arbete, skola och förskola så länge du är helt frisk, men du uppmanas avstå från sociala inomhusaktiviteter på fritiden som t.ex. inomhusträning, middagsbjudningar och fester.
 • Du bör meddela din chef att du kan ha utsatts för smitta. Arbeta hemma om du kan.
 • Du ska vara noggrann med din handhygien.

Hur smittar coronavirus?

Coronavirus smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar eller pratar bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan då bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna. Om en person petar sig i ögon eller näsa utan att ha tvättat händerna, kan viruset komma in i kroppen den vägen.

Tiden från det att man smittas till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar.

Skärpta restriktioner 12 november 2020

Folkhälsomyndigheten den 12 november 2020, beslutat om skärpta restriktioner i bland annat Västmanland. Restriktionerna fram till och med 10 december 2020, med möjlighet till förlängning.

Det är viktigt att fortsätta vara noga med handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma vid förkylningssymptom hos sig själv (eller hos någon i hushållet/familjen).

Det är också viktigt att:

 • Avstå onödiga resor både i regionen och utanför.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis butiker, köpcentrum, bibliotek och gym.
 • Avstå från att delta på möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare).
 • Undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Arrangera därför inte och delta inte i fester eller liknande socialt umgänge.
 • Stanna hemma om någon i hushållet har covid-19. Se information länge ned eller 1177.

Vid sjukdom

Nedanstående är information från Folkhälsomyndigheten 2020-11-12. Vi rekommenderar dig att alltid kontrollera uppdaterad information på Folkhälsomyndighetens hemsida eller med 1177.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att man har covid-19 kan återgång till arbete/skola ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Om du testats negativ för covid-19

Om testet visar att man inte har covid-19 kan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet ske när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på respektive arbetsplats, skola eller för annan verksamhet.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan) behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedöningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

Scrolla upp