Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Direktiv från smittskydd

Rekommendationerna nedan är från region Västmanland gällande Covid -19 för elev/vårdnadshavare och personal på gymnasieskolan. Publicerat 3 september 2020.

Aktuell information hittar du på www.1177.se

Smittspårning

Alla som har bekräftad Covid -19 är enligt smittskyddslagen skyldiga att medverka i smittspårning. För att minimera smittspridning av Covid -19 är det viktigt att alla som kan ha utsatts för smitta blir informerade så snabbt som möjligt.

Elev gymnasiet

Om elev som går på skolan får Covid-19 ska vårdnadshavare/elev kontakta elevens mentor på programmet och informera hen.

Mentor informerar skolsköterskor som sedan kontaktar vårdnadshavare/elev för godkännande att skolsköterskorna ger information till klassen så skolsköterskorna kan påbörja smittspårning.

För att smittspårning ska vara aktuell ska personen haft kontakt med den smittade inom 24 timmar inom ett avstånd på 2 meter och i minst 15 minuter.

Den som blivit smittad försöker förmedla vilka som kan vara aktuella för smittspårning.

Skolsköterskorna informerar dessa personer att de ska vara uppmärksamma på symtom på Covid-19 upp till 14 dagar från det att man var i kontakt med den smittade. Uppmana nära kontakter att de bokar tid för provtagning (även de med lindriga symtom).

Personal

Personal på skolan informerar sin närmaste chef om de har Covid-19. Chefen kontaktar sedan skolhälsovården. Smittspårning görs på samma sätt som ovanstående gällande smittade elever.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om en vanlig förkylning eller influensa.

Symtomen kommer oftast efter ca 3-5 dagar om du blivit smittad men kan ibland dröja upp till 14 dagar.

Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Värk i muskler och leder
 • Hudutslag
 • Magknip och diarré
 • Trötthet
 • Lukt- och smaksinne kan försvinna

Tillvägagångsätt för provtagning

 • Vid misstanke bokas tid för provtagning via www.1177.se ”egen provtagning Covid-19” om du har mobilt BankID, annars bokas en tid på respektive vårdcentral.
 • Provtagning sker vardagar.
 • Provet är gratis vid symtom eller vid smittspårning.
 • Provsvar kommer på 1177 i ”dina vårdkontakter” (Mobilt BankID krävs).
 • De som tagit prov via sin Vårdcentral får svar från dem.
 • Aktuell information finns på 1177, där kommer även brev från smittskydd till smittad elev/vårdnadshavare att finnas.
 • Om man inte har BankID så bokar man en tid på sin vårdcentral.

Nyhet provtagning 30 september

Nu kan även personer/elever som är folkbokförda i annat län än Västmanland lämna prov för Covid-19 i till exempel Fagersta. Bra att veta för elever som studerar i Fagersta men är folkbokförda på annat ort/annat län.

Klasskamrater till smittad elev

Generellt finns inga rekommendationer att personer som till exempel går i samma klass som den smittade och är symtomfria ska vara hemma. Det är upp till skolledningen att fatta beslut och om det skulle bli aktuellt kommer mer information.

För ytterligare information om Covid-19 se www.1177.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

2020-11-12

Scrolla upp