Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Ekonomi och kvalitet

finance

God ekonomisk hushållning
De finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten har en central roll för den ekonomiska förvaltningen, allt enligt kommunallagen. En avgörande faktor för hur väl förbundet kommer att leva upp till god ekonomisk hushållning är respekten för och acceptansen av dessa mål.

Ledningen och ekonomiavdelningen arbetar kontinuerligt för att nå en förankring och acceptans i de olika verksamheterna och hos program- och verksamhetsansvariga.

De finansiella målen för förbundet omfattar hur mycket den löpande verksamheten får kosta, investeringsnivå och finansiering av den samt att förmögenhetsutveckling skall vara minimum ett nollresultat.

Mål och riktlinjer för verksamheten
Målen ska vara tydliga och mätbara och utvärderas kontinuerligt. Enligt lag skall förbundet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Med ekonomisk hushållning avses att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Förutom lagstadgade mål finns politiska mål för verksamheterna angivna i ”Förbundsordning för NVU” samt i budgetdokumenten som du hittar genom att klicka här.

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

Scrolla upp