Det självklara valet

NVK logotyp
utv
fronter
dds
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-444 57, 0223-447 05
0223-291 81 eller vux@nvu.se

E-post:

registrator@nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Politisk organisation

Direktionen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Ledamöter och ersättare väljs av medlemmarnas fullmäktige för en period om fyra år.

Direktionen har i huvudsak följande uppdrag av medlemskommunerna:

  • Utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för verksamheten
  • Samråda med medlemskommunerna i syfte att främja en bra skolgång för regionens ungdomar och vuxna
  • Ta initiativ och göra framställningar till medlemskommuner och de
    statliga myndigheter som erfordras för verksamhetens utveckling
  • Tillse att verksamheten inom förbundet bedrivs enligt gällande bestämmelser och av direktionen fastställda planer
  • Fastställa budget och ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning

Direktionen får inom sig utse ett arbetsutskott där alla medlemskommuner är representerade.

Politisk förvaltning

I nedanstående struktur hittar du användbara dokument relaterade till den politiska förvaltningen.

Olaw

 

Ola Wahlsten (s), förbundsdirektionens ordförande

070-552 92 98

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

2018-04-24

Scrolla upp