Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Politisk organisation

Direktionen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Ledamöter och ersättare väljs av medlemmarnas fullmäktige för en period om fyra år.

Direktionen har i huvudsak följande uppdrag av medlemskommunerna:

  • Utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för verksamheten.
  • Samråda med medlemskommunerna i syfte att främja en bra skolgång för regionens ungdomar och vuxna.
  • Ta initiativ och göra framställningar till medlemskommuner och de statliga myndigheter som erfordras för verksamhetens utveckling.
  • Tillse att verksamheten inom förbundet bedrivs enligt gällande bestämmelser och av direktionen fastställda planer.
  • Fastställa budget och ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning.

Direktionen får inom sig utse ett arbetsutskott där alla medlemskommuner är representerade.

Protokoll

Du kan läsa direktionens och arbetsutskottets protokoll som publiceras på hemsidan och anslås på den digitala anslagstavlan. Om du saknar något protokoll är du välkommen att höra av dig till oss.

Ledamöter och sammanträdesdagar

Vilka personer som sitter i direktionen ser du under "Dokument och länkar". Likaså när direktionen har sammanträden och vad som i övrigt gäller för NVU.

Aneth Arvidsson (S), är förbundsdirektionens ordförande från och med januari 2019

Sammanträdesdagar för NVU 2021

Beredning

1 februari

1 mars

3 maj

31 maj

Arbetsutskott

8 februari

8 mars

10 maj

7 juni

Direktion

22 februari

22 mars

24 maj

21 juni

Sidansvarig:

Anette Vretman

Senast ändrad:

Scrolla upp