Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Gymnasieundervisning kan ske på distans
- som sista alternativ

2020-11-18 Idag har utbildningsminister Anna Ektröm haft en presskonferens gällande covid-19 och skolan. Regelverket för skolan kommer att ändras från och med måndag 23 november, vilket ger gymnasieskolan en utökad möjlighet att hålla distans- och fjärrutbildning för att undvika trängsel. Det är dock sista alternativet.

Anna Ekström är dock noga med att påtala att distans- och fjärrstudier är ett sista alternativ. I första hand ska andra justeringar göras för att öka möjligheterna att hålla fysiskt avstånd. Det kan vara schemaändringar, nyttja andra lokaler och förlänga skoldagen. Ansvaret överlåts till huvudmännen att anpassa efter de lokala förutsättningarna. Det som påverkar är exempelvis antalet elever och storlek på lokaler, hur många som måste nyttja kollektivtrafiken, antalet elever, aktuell smittspridning, behov av undervisning på plats (särskilda behov, praktiska moment, utsatta elever).

I andra hand ska skolorna överväga att kombinera distansstudier med studier på plats. I sista hand ska skolorna övergå till distansstudier.

Anna Ekström berättar också att det trots hårda restriktioner i Europa är ett fåtal som valt att stänga skolorna, till skillnad mot i våras.

- Det är klokt och i linje med uppfattningen om att skolan inte är drivande i pandemin, säger Anna Ekström.

Folkhälsomyndighetens uppfattning är att varken skola eller skolungdomar driver smittan. De smittutbrott som skett i skolor är smittor som kommer utifrån, vilket gör att det är väldigt viktigt att alla tvättar händerna, håller fysiskt avstånd, stannar hemma vid symptom och håller sig uppdaterade kring de regionala råden.

- Närundervisning är en mycket bättre undervisningsform. Vi vet med erfarenheter från i våras att det var svårt för eleverna att hålla motivationen uppe under fjärr- och distansstudier. Skolorna ska noga överväga om det är lämpligt med distansstudier. Det kan fungera, men det kan också vara olämpligt för elever som är socialt utsatta, som behöver göra praktiska moment eller som har stödbehov eller andra behov som gör att de behöver undervisning på plats, säger Anna Ekström.

Anna Ekström påtalar också att skolan inte bara är en plats för lärande utan också en arbetsplats med fler moment än undervisning.

- De moment som personal kan göra på distans bör göras på distans. Jag ville inte höra talas om fysiska möten i trånga lokaler som hade kunnat hållas på distans, säger Anna Ekström.

NVU Brinellskolan följer de råd, restriktioner och rekommendationer som ges. Just i nuläget hålls undervisning på plats avseende gymnasieskolan. Det kan komma att ändras snabbt och vi är beredda på det. Vuxenutbildningen hålls mestadels på distans och SFI-undervisningen är Coronaanpassad.

Som påtalats idag under presskonferensen är det viktigt att vuxna är förebilder. Vi måste göra rätt. Vi måste hjälpa varandra att göra rätt och vi behöver hålla humöret uppe. Håll i och håll ut.

Är du som elev orolig över situationen? Är det situationer där det är svårt att hålla fysiskt avstånd? Säg till din lärare eller mentor eller kontakta Elevhälsan. Skolan ska vara en trygg plats i både vanliga tider och under denna pandemi.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2020-11-18

Scrolla upp