Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Kombination av närstudier och distansstudier för alla

2021-03-11 Från vecka 11 har omkring 30 procent av Brinellskolans elever närstudier, det vill säga studier på plats i skolan.

I samråd med Smittskydd Västmanland har NVU tagit beslut att åter bedriva närstudier (undervisning i skolan) från och med vecka 11.

Närstudier kommer att bedrivas för omkring 30 procent av Brinellskolans elever per vecka enligt planering som du kan läsa längre ned. De veckor eleverna inte har närstudier har de även fortsättningsvis distansstudier (undervisning hemifrån).

Att inte ha samtliga elever på plats i skolan gör det lättare att hålla avstånd, vilket är en viktig del för att motverka smittspridning av covid 19. Genom att minska elevantalet på plats i skolan kan vi sprida ut eleverna i lokaler/klassrum och undvika trängsel i korridorer och matsal.

Samtidigt som vi tar hänsyn till smittspridningen är det viktigt att eleverna får sin undervisning. Närundervisning är en betydelsefull del av utbildningen och nödvändig för praktiska moment, prov och liknande.

Närstudier vecka 11

EK18
NA18
SA18
TE18
SP4
BA20
BF20
EE20
FT20
IN20
VO20

IMYBA
IMYRL
IMYFT år 1 & 2
IMA

NPS (tisdag, onsdag, torsdag)
Bryggan

Närstudier vecka 12

EK20
NA20
SA20
TE20
BA18
BF18
EE18
FT18
IN18
VO18

IMYFT år 3
IMS

NPS (tisdag, onsdag, torsdag)
Bryggan

Närstudier vecka 13

EK18
NA18
SA18
TE18
SP4
BA19
BF19
EE19
FT19
IN19
VO19

IMA

NPS (tisdag, onsdag, torsdag)
Bryggan

Närstudier vecka 15 (påsklov vecka 14)

EK19
NA19
SA19
TE19
BA18
BF18
EE18
FT18
IN18
VO18

IMYFT år 3
IMS

NPS (närstudier måndag-fredag)
Bryggan

-------

NPS

Närstudier måndag-fredag (nytt).

Bryggan

Närstudier varje vecka.

Individuella val och Moderna språk avgörs av läraren hur de ska genomföras (se Itslearning).

Skollunch

Matsalen är fortsatt öppen för alla elever under sin schemalagda matsalstid (även de som har distansstudier). Inga matlådor delas ut.

Eventuell APL fortsätter som planerat. Med anledning av APL kan justering av ovanstående planering komma att ske gällande yrkesprogrammen. Berörda elever får då information från lärare och/eller via Itslearning.

Individuella lösningar

Det finns visst utrymme för individuella lösningar som inte överensstämmer med schemat över närstudier/distansstudier. Det vill säga att det utifrån enskilda bedömningar kan gå att ta in elever för specifika moment i kurser. Elever som är i behov av särskilt stöd ges fortsatt möjlighet att studera på skolan.

Vid sjukdom

Som du säkert vet ska du stanna hemma om du känner dig förkyld/sjuk. När det gäller mer detaljerad information om provtagning, smitta i familjen och liknande hänvisar vi till 1177 för att du ska få den senaste informationen.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

Scrolla upp