Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

NVU har gärna debatt för eleverna

Naturskyddsföreningen har ställt in miljödebatten som skulle ha varit i Brinellskolans aula. NVU ser positivt på ämnet och debatten, men beslutade att inte hålla den öppen för allmänheten, vilket ledde till att debatten ställdes in.

För att undvika missförstånd önskar NVU tydliggöra att vi gärna även fortsättningsvis samarbetar med föreningar med flera för att ha en givande och aktuell utbildning för våra elever. NVU har inte ställt in den inplanerade miljödebatten med Naturskyddsföreningen, utan föreningen ställde in denna när NVU beslutade att inte ha den öppen för allmänheten utan bara för eleverna på skolan. Naturskyddsföreningen fick tidigare följande skrivelse som förklaring:

Angående debatt i skolan, under skoltid, för allmänheten

Naturskyddsföreningen i Fagersta kommer till NVU Brinellskolan för en debatt om miljön med skolans elever. Miljöfrågor är ett mycket aktuellt ämne och debatten är en del i undervisningen och utbildningen av skolans elever.

Frågan har uppkommit om debatten ska vara öppen för allmänheten.

Debatten är planerad att äga rum i skolans lokal under skoltid och är obligatorisk för berörda elever. Skolan är ingen allmän plats utan öppen för elever och personal. Av säkerhets- och trygghetsskäl får alla behöriga personer identitetskort och besökare skrivs in och tilldelas besöksbrickor.

Med anledning av att debatten hålls under skoltid i skolans lokaler har NVU beslutat att evenemanget inte ska vara öppet för allmänheten.

Skolan vill ge eleverna möjlighet att under fördelaktiga omständigheter aktivt våga delta i debatten, och anser att debatten av undervisningsskäl i detta fall med fördel arrangeras utan att allmänheten också deltar.

Ett alternativ för att elever och allmänheten skulle vara på samma plats för debatten vore om Naturskyddsföreningen skulle hålla debatten i extern lokal eller om debatten skulle hållas i skolans lokal utanför skoltid med frivillig närvaro för eleverna. Skolan ser dock gärna att eleverna får möjlighet att ha en debatt med Naturskyddsföreningen under skoltid.

I övrigt har NVU att ta hänsyn till skollagen och regeringsformen avseende exempelvis objektivt urval när politiska partier besöker skolan under skoltid Naturskyddsföreningen är dock ingen politisk organisation, även om miljöfrågorna är aktuella i valfrågan och det är valtider. Detta är därmed inte avgörande i beslutet kring att inte hålla debatten öppen för allmänheten.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2018-08-31

Scrolla upp