Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Personal lär sig om traumamedveten omsorg

NVU:s lärare och elevhälsopersonal går denna vecka en utbildning i traumamedveten omsorg, TMO.

 TMO-utbildningen är en del av Riktade insatser i samverkan med Skolverket. TMO-utbildningen innehåller:

  • Teoretisk undervisning i traumaförståelse och kunskap om hur hjärnan påverkas av att som barn och ungdom utsättas för potentiellt traumatiserande händelser
  • Teoretisk undervisning om de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och ungdomar kan utveckla efter att ha varit utsatta för potentiellt traumatiserande händelser.
  • Kunskap om hur vuxna, genom förhållningssättet traumamedveten omsorg, kan öka sin förståelse för att på bästa sätt bemöta barn och ungdomar som varit med om potentiellt traumatiserande händelser
  • Utbildning i färdigheter utifrån de tre grundläggande behoven i TMO; upplevd trygghet, tillitsfulla relationer och goda copingstrategier
  • Sekundärtraumatisering och Empatitrötthet. Utbildning i hur viktiga vuxna påverkas av att i sin vardag möta barn och unga med stora behov
  • Konsultation - syftet att tydliggöra hur TMO kan praktiseras genom de tre pelarna och direkt appliceras i den aktuella vardagen i relation med barn och unga.
  • TMO-ambassadörer, mer information kommer vid skolverkets uppstartsmöte.
  • Läs mer på: https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/Mer om vad vi gör/TMO/artiklar-tmo.pdf

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2018-09-07

Scrolla upp