Det självklara valet

NVK logotyp
fronter
dds
utv
dexter
teknikcollege
insta

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

Postadress:

Fridavägen 5, 737 44 Fagersta

Telefon:

0223-443 00

Sjukanmälan gymnasiet: 0223-445 94

Sjukanmälan vux: 0223-28191, eller vux@nvu.se

E-post:

registrator(at)nvu.se 

förnamn.efternamn@nvu.se

Besök oss:

Fridavägen 5

Besöksparkeringen är nära Brinellvägen 5.

737 44 Fagersta

Skärpta restriktioner covid-19

2020-11-12 Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta lokala restriktioner i Västmanland. Brinellskolan håller fortsatt öppet för undervisning, men minskar ned personal på plats och påminner om att elev/personal som känner sig friska men har smitta i hushållet ska stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat om skärpta restriktioner i bland annat Västmanland. Restriktionerna gäller 12 november 2020 – 10 december 2020, med möjlighet till förlängning.

NVU anpassar sig efter situationen och personal kommer bland annat arbeta hemifrån när det är möjligt, inte ta emot besök utifrån, ha möten via telefon eller digitalt. Brinellskolan fortsätter ha undervisning på plats i enlighet med rekommendationerna. Vuxenutbildningen går över till mer distans där det är möjligt.

NVU har kontakt med VL för att se över om scheman kan ändras för att minska tryck/trängsel på lokaltrafiken.

Vi vill tydliggöra att det har kommit nya råd då det finns misstänkt smitta/konstaterad smitta i hushållet.

Om du bor eller har delat bostad med någon som har covid-19

Från och med 1 oktober gäller särskilda förhållningsregler för dig som har delat bostad med någon som har covid-19 i smittsam fas. Förhållningsreglerna gäller tills det har gått 7 dagar från det datum som den som du delar/delade bostad med lämnade det prov som påvisade covid-19. Om du fortsätter att vara symtomfri, och har lämnat ett prov som inte påvisar covid-19, följer du efter 7 dagar råden för övriga nära kontakter.

  • Du ska arbeta eller studera hemifrån (gäller gymnasieskola och senare)
  • Om du fortsätter att vara symtomfri, och har lämnat ett prov som inte påvisat covid-19, följer du efter 7 dagar råden för övriga nära kontakter

Om du har haft nära kontakt med någon som har covid-19, men inte delat bostad med personen

Du behöver vara extra uppmärksam på symtom som kan vara tecken på covid-19. Under 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta bör du träffa så få personer som möjligt. Även om du känner dig frisk innebär detta följande:

  • Du bör träffa så få människor som möjligt och vara extra noggrann med att hålla avstånd till dem du träffar (1,5–2 meter).
  • Du kan gå till arbete, skola och förskola så länge du är helt frisk, men du uppmanas avstå från sociala inomhusaktiviteter på fritiden som t.ex. inomhusträning, middagsbjudningar och fester.

Nya restriktioner

Följande gäller under perioden 12 november 2020 - 10 december 2020, med möjlig förlängning.

  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge
  • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Sidansvarig:

Linda Halldin Normann

Senast ändrad:

2020-11-25

Scrolla upp